ÄTABLERA
Kochbuch

ÄTABLERA

Hur du etablerar hälsosamma koststrategier och en hälsosam vikt

28,00 €

Boken fokuserar på hälsosamma och hållbara koststrategier och stöd för långsiktiga beteendeförändringar och beskriver även närliggande områden så som bland annat stress, sömn och fysisk aktivitet. Det finns utrymme för egna anteckningar - där du kan samla dina tankar, din plan, dina recept och således skapa en egen dagbok och plats för nedskriven och samlad reflektion.

Schlagwörter: -